Od września 2013 roku do czerwca 2014 roku po raz trzeci proponujemy uczestniczenie w rocznym cyklu superwizji grupowych prowadzonych w podejściu psychodynamicznym. Do udziału zapraszamy psychologów, lekarzy, pedagogów, pielęgniarki i inne osoby szkolące się w psychoterapii i/lub zajmujące się psychoterapią. Superwizji mogą być poddawane problemy związane z terapią indywidualną (dorosłych, adolescentów i dzieci), małżeńską (pary), rodzinną i grupową, w tym problemy etyczne i prawne wiążące się z psychoterapią.

Korzyścią dla uczestników grupy superwizyjnej  będzie możliwość pracy z dwojgiem superwizorów: Małgorzatą Opoczyńską-Morasiewicz – psychologiem, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  oraz Januszem Morasiewiczem – psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Spotkania superwizyjne będą odbywać się raz w miesiącu w soboty i trwać po sześć godzin lekcyjnych w dwóch trzygodzinnych blokach prowadzonych każdy przez jednego z dwojga superwizorów. Proponujemy godziny od 12:00 do 14:15 i od 14:30 do 16:45, które dotychczas z uwagi na dojazdy części uczestników były najkorzystniejsze (godziny te mogą być przesunięte w razie potrzeby).

Przewidujemy utworzenie grupy 6 – 9 osobowej. Koszt 6 godzin superwizji będzie wynosił od 200,00 zł do 220,00 zł od osoby w zależności od liczebności grupy (płatne w dniu superwizji). Ostateczną informację o wysokości opłat podamy do 15 września 2013 r.

Osoby, które zadeklarują swój udział w rocznym cyklu superwizji będą zobligowane do wniesienia opłat również za zajęcia, na których nie będą obecne.

Całość superwizji obejmie 60 godzin, poświadczanych do pensum wymaganego przy ubieganiu się o certyfikat bądź licencję psychoterapeuty.

Miejsce superwizji: Gabinety Psychoterapii -  Kraków, ul. Konarskiego 42 m. 2 (boczna ul. Królewskiej).

Terminy superwizji: (sobota, godz. 12:00 – 16:45)

  • 21 września 2013
  • 19 października 2013
  • 9 listopada 2013
  • 7 grudnia 2013
  • 25 stycznia 2014
  • 22 lutego 2014
  • 15 marca 2014
  • 5 kwietnia 2014
  • 10 maja 2014
  • 7 czerwca 2014

Zgłoszenia z podaniem adresu mailowego i/lub nr telefonu prosimy kierować na nasze adresy mailowe:
kontakt@opoczynska-morasiewicz.pl
lub
psyche@psychoterapeuta.krakow.com.pl

lub telefonicznie na numer telefonów:
603 852 092
lub
605 448 951

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Janusz Morasiewicz