Od września 2013 roku do czerwca 2014 roku proponujemy uczestnictwo w rocznym cyklu superwizji grupowych prowadzonych w podejściu psychodynamicznym.

Do udziału zapraszamy psychologów, lekarzy, pedagogów, pielęgniarki i inne osoby szkolące się w psychoterapii i/lub zajmujące się psychoterapią. Superwizji będą mogły być poddawane problemy związane z terapią indywidualną (dorosłych, adolescentów, dzieci), małżeńską (pary), rodzinną i grupową, a także problemy etyczne i prawne wynikające z psychoterapii.

Korzyścią dla uczestników grupy superwizyjnej będzie możliwość pracy z dwojgiem superwizorów: dr hab. n. hum. Małgorzatą Opoczyńską-Morasiewicz – psychologiem, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dr n. med. Januszem Morasiewiczem – psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Planujemy utworzyć dwie grupy superwizyjne po 6 – 8 osób. Spotkania każdej z nich odbywałaby się raz w miesiącu i obejmowałaby po cztery godziny lekcyjne superwizji w dwu blokach dwugodzinnych, z których każdy prowadzony byłby przez jednego z dwojga superwizorów.

Pierwsza grupa spotykałaby się w poniedziałki w godzinach: 15:45 – 17:15 i 17:30 – 19:00.

Druga grupa spotykałaby się we wtorki w godzinach: 10:15 – 11:45 i 12:00 – 13:30.

Koszt 4 godzin superwizji wyniesie 160,00 zł od osoby (płatne w dniu superwizji). Osoby, które zadeklarują swój udział w rocznym cyklu superwizji będą zobligowane do wniesienia opłat również za zajęcia, na których nie będą obecne. W sytuacjach losowych byłaby możliwość udziału w drugiej z grup uczestnika z grupy pierwszej i vice versa po porozumieniu się z superwizorami i w razie wolnych miejsc w określonym terminie.

Cały cykl superwizji obejmie 40 godzin, poświadczonych do pensum wymaganego przy ubieganiu się o certyfikat bądź licencję psychoterapeuty, albo wymaganych do innych celów.

Miejsce superwizji: Przychodnia Lekarsko-Psychologiczna „PERSONA”, Wrocław ul. Kleczkowska 29 (róg ul. Struga).

Terminy superwizji:

Grupa poniedziałkowa (godz. 15:45 – 19:00):

 • 9 września 2013
 • 7 października 2013
 • 4 listopada 2013
 • 2 grudnia 2013
 • 13 stycznia 2014
 • 17 lutego 2014
 • 17 marca 2014
 • 14 kwietnia 2014
 • 12 maja 2014
 • 9 czerwca 2014

Grupa wtorkowa (godz. 10:15 – 13:30):

 • 24 września 2013
 • 22 października 2013
 • 19 listopada 2013
 • 17 grudnia 2013
 • 28 stycznia 2014
 • 4 marca 2014
 • 1 kwietnia 2014
 • 29 kwietnia 2014
 • 27 maja 2014
 • 24 czerwca 2014

Osoby zainteresowane udziałem w grupie superwizyjnej prosimy o zgłoszenie na niżej podane adresy/telefony z zaznaczeniem, w której grupie dana osoba chce uczestniczyć (w poniedziałkowej czy we wtorkowej), a także z podaniem czy udział w drugiej grupie byłby możliwy (jest to istotne z uwagi na trudny do przewidzenia akces ewentualnych uczestników do każdej z grup i ułatwiłoby ich utworzenie w razie nieproporcjonalnego zainteresowania udziałem w obu grupach).

Zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2013 r. z podaniem adresu mailowego i/lub nr telefonu prosimy kierować na nasz adres mailowy:
kontakt@opoczynska-morasiewicz.pl
lub
psyche@psychoterapeuta.krakow.com.pl

albo telefonicznie na numer telefonów:
603 852 092 i 605 448 951

Wszyscy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w grupie superwizyjnej, otrzymają do dnia 10 lipca 2013 r. informację odnośnie w/w superwizji grupowych.

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Janusz Morasiewicz