Analiza szkoleniowa dla terapeutów

Oferta analiz szkoleniowych dla terapeutów

Zarówno Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, jak i Janusz Morasiewicz posiadają kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu tzw. analizy własnej (psychoterapii szkoleniowej) osób szkolących się w psychoterapii i podejmują się tego rodzaju psychoterapii.