Gabinet Psychoterapeutyczny i Psychologiczny

prowadzony jest przez Małgorzatę Opoczyńską-Morasiewicz
specjalistę psychologa klinicznego, psychoterapeutę i superwizora psychoterapii

Gabinet Psychiatryczny i Psychoterapeutyczny

prowadzony jest przez Janusza Morasiewicza
specjalistę psychiatrę, psychoterapeutę i superwizora psychoterapii

INFORMACJA O PORADACH/KONSULTACJACH ZA POMOCĄ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH
W związku z epidemią zakażeń koronawirusem informujemy o możliwości umówienia się na poradę/kosultację psychologiczną (prof. UJ dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz) lub psychiatryczną (dr n.med. Janusz Morasiewicz), wykonywaną za pomocą usług teleinformatycznych (skype, telefon) – sposób kontaktu podany jest w zakładce Kontakt.

W gabinetach udzielamy różnego rodzaju świadczenia zdrowotne dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i doświadczających kryzysów psychicznych. Prowadzimy indywidualne i grupowe superwizje psychoterapii oraz grupy Balinta dla osób udzielających pomocy psychologicznej i terapeutów.