Szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej

 

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz i Janusz Morasiewicz mają doświadczenie prowadzenia zarówno wykładów, jak i seminariów i warsztatów szkoleniowych dla osób szkolących się w psychoterapii.

Psychoterapia dynamiczna - szkoleniaProponujemy udział w uzupełniającym szkoleniu psychoterapii psychodynamicznej dla osób szkolących się w innych podejściach terapeutycznych.
Szkolenie takie obejmuje zajęcia w formie seminariów, warsztatów psychoterapeutycznych, superwizji grupowej w podejściu psychodynamicznym i grup Balinta.

Uzgodnienie szkolenia możliwe jest po zgłoszeniu się co najmniej 8-10 osób.