Diagnostyka i terapia

 

W obu gabinetach można w trakcie konsultacji zdiagnozować problemy związane z doświadczanymi zaburzeniami psychicznymi i/lub zaburzeniami zachowania, korzystając odpowiednio z diagnozy psychologicznej lub z diagnozy psychiatrycznej.

Pomoc psychologiczna, psychoterapia i diagnostyka psychiatrycznaMałgorzata Opoczyńska-Morasiewicz zajmuje się również diagnozą i psychoterapią małego dziecka, z wykorzystaniem systemowych konsultacji rodzinnych oraz psychoanalitycznie zorientowanej terapii zabawą.

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz i Janusz Morasiewicz posiadają duże doświadczenie w zakresie konsultacji i terapii osób głębszymi długotrwałymi zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności z dekompensacjami psychotycznymi i z zaburzeniami osobowości.

W zakresie psychoterapii zarówno Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, jak i Janusz Morasiewicz korzystają z podejścia psychodynamicznego przydatnego do leczenia osób cierpiących na różne zaburzenia psychiczne albo wykazujące zaburzenia osobowości lub zachowania. Podejście to wykorzystywane jest zarówno w psychoterapii indywidualnej, jak i w psychoterapii małżeńskiej i w psychoterapii par.

W podejściu psychodynamicznym w trakcie psychoterapii oprócz świadomych procesów psychicznych zwraca się uwagę na nieświadome mechanizmy psychiczne, ujawniające się w relacji terapeutycznej. W psychoterapii psychodynamicznej oboje terapeuci czerpią z tradycji psychoanalitycznej i z myśli egzystencjalnej.

W procesie terapii osób z niektórymi (zwykle o dłuższym i poważniejszym przebiegu) zaburzeniami psychicznymi przydatna jest również konsultacja rodzinna, w której duże doświadczenie posiada Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz.

Poza leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i zachowania Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz i Janusz Morasiewicz mają doświadczenie w terapii osób cierpiących z powodu kryzysów egzystencjalnych np. związanych ze zmianami życiowymi oraz z utratami.